Best In Size

Best In Size

Best In Size A. GOSANKE

REG2226
Showa Sanshoku - 19 cm
Breeder: Kanigoi koi farm

Best In Size B. MELATI

REG3185
Koromo - 20 cm
Breeder: Heri Koi Farm

Best In Size C. ANGGREK

REG2397
Kinginrin B - 20 cm
Breeder: Keluarga Showa Koi Farm

Best In Size D. CEMPAKA

REG2406
Hikari Utsurimono - 18 cm
Breeder: Fnf koi farm

Best In Size E. KAMBOJA

REG2965
Hikari Mujimono - 20 cm
Breeder: Kawan kita